Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση, με θέμα:

«Δικαιώματα του παιδιού και σχολείο»

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρες 17:30 -20:30.
Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, γονείς, κηδεμόνες και κυρίως σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και τους έφηβους.

δικαιωμάτων παιδιού

Η επιμορφωτική εκδήλωση θα προβάλλεται απευθείας, σε ζωντανή μετάδοση (live-streaming) από το YouTube.

Η επιμορφωτική διαδικτυακή μας εκδήλωση αποσκοπεί στη διερεύνηση των δικαιωμάτων των μαθητριών και μαθητών, την ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής τους στη σχολική καθημερινότητα, αλλά και της αλληλένδετης ιδιότητας του ενεργού πολίτη στον κοινωνικό τους
περίγυρο. Το σχολείο ως κοινότητα καλείται με τη δύναμη της γνώσης, του πολιτισμού και της εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο ευδοκιμούν η χαρά της βιωματικής μάθησης, η κριτική σκέψη και η δημιουργία κανόνων κοινής ζωής που συναποδέχονται όλοι.
Καλούμαστε να διδάξουμε στη νέα γενιά την αλληλεγγύη και την προάσπιση του έμπρακτου σεβασμού προς κάθε άλλον άνθρωπο και τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματά του για τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου κόσμου. Το μάθημα που πήραμε από την πανδημία είναι να
κοιτάζουμε ο ένας τον άλλον και όλοι όλους.

Η τηλεσυνάντησή μας επιδιώκει την επικοινωνία και τον διάλογο, υποστηρίζει τα μέλη της σχολικής κοινότητας και δίνει βήμα έκφρασης στα παιδιά και τους έφηβους. Φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή αναστοχασμού της εκπαιδευτικής πράξης και να συγκομίσει γόνιμες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καλλιεργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις στο σύγχρονο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το πρόγραμμα, η αφίσα και οι περιλήψεις των εισηγήσεων της επιμορφωτικής εκδήλωσης στους παρακάτω συνδέσμους: