Ενημερώνουμε οτι ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων στο 3ο νηπιαγωγείο Παιανίας.