Προγράμματα νηπιαγωγείου


Το σχολείο μας υλοποιεί τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό […]

Για τρίτη χρονιά, υλοποιείται στο νηπιαγωγείο μας το Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων: «Βήματα για τη Ζωή», το οποίο τελεί  υπό την αιγίδα της UNICEF. Συγγραφείς του Προγράμματος είναι η Νάντια Κουρμούση, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ανατολικής Αττικής και ο Βασίλης Κούτρας, Καθηγητής  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή», βασίζεται στην […]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση