Ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού εγγραφών, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η λίστα με τα ονόματα των παιδιών και την κατανομή των τμημάτων για το Σχολικό Έτος 2019-2020. Η διαδικασία δημιουργίας επιπλέον τμημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη (δημιουργία παραρτημάτων, εύρεση κτιριακής υποδομής).

 

Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.