Ο αγιασμός στο 3ο Νηπιαγωγείο Παιανίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. Στις 10:45 π.μ  θα γίνει συγκέντρωση γονέων για λειτουργικά και εκπαιδευτικά θέματα.