Δεξιότητες 21ου

Διασκευή από τον Οργανισμό P21

Παράδειγμα εφαρμογής των δεξιοτήτων στο video που ακολουθεί