Η δύναμη της μουσικής

 

η μουσική απέκτησε ένα βαθύτερο νόημα διότι τώρα αφορούσε την επικοινωνία, μια επικοινωνία όπου οι λέξεις δεν είχαν νόημα, όπου το μήνυμα έφτανε βαθύτερα από τις λέξεις, γραφόταν σε ένα πρωταρχικό επίπεδο στην ψυχή.

Σημ: περιλαμβάνονται ελληνικοί υπότιτλοι.