Από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014, οι εγγραφές θα γίνονται από τις 8:30 π.μ. έως τις 12:00.