Ο αγιασμός στο 3ο Νηπιαγωγείο Παιανίας θα γίνει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ. Στις 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση γονέων για λειτουργικά και εκπαιδευτικά θέματα.