Μετά από απόφαση του Δήμου Παιανίας, το νηπιαγωγείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 10:00 π.μ. τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017