Εκπαιδευτικοί

1ο Τμήμα: Ελένη Δημητρέλλου

2ο Τμήμα: Αντωνία Μιχάλαρου

Αγγλικά: Κωσταντίνος Δημητρακόπουλος

Παράλληλη στήριξη: Ευαγγελία Παππά