Πρoστατευμένο: 2ο Εργαστήριο: «Τρώω κάθε πράγμα στον καιρό του, τίποτα δεν σπαταλώ, τον πλανήτη εγώ φροντίζω, και τον πεινασμένο εγώ!»

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω: