Η ιστορία της γραφής

Με τα παιδιά κάναμε ένα ταξίδι στα πολύ παλιά χρόνια, για να δούμε πως εμείς οι άνθρωποι μάθαμε να γράφουμε, ποιοι λόγοι μας οδήγησαν στην εφεύρεση της γραφής και με ποια μέσα γράφαμε από τα παλιά χρόνια μέχρι τις μέρες μας.

Ψάξαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, βρήκαμε εικόνες και  φτιάξαμε τη δική μας ιστορική γραμμή, ξεκινώντας

 » Διαβάστε όλο το άρθρο