Οι πλανήτες

Γνωρίσαμε τους πλανήτες.  Παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε τα χρώματα τους, το μέγεθος τους, τη θέση τους σε σχέση με τον ήλιο.

Βάλαμε σε σειρά μεγέθους τους πλανήτες ξεκινώντας από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και έπειτα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και τους αντιστοιχίσαμε με το σωστό τους όνομα.

Συζητήσαμε στην παρεούλα για το πως μπορούμε να

 » Διαβάστε όλο το άρθρο