Συμμετοχή σε προγράμματα eTwinning

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει και φέτος σε προγράμματα eTwinning .Το eTwinning είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας των σχολείων της Ευρώπης.Το νηπιαγωγείο  μας  θα συνεργαστεί με νηπιαγωγεία από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ευρώπης  με τα έργα:

Η σημασία της διατροφής και της άσκησης από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι σήμερα.(το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και σε συνεργασία με τον σύλλογο «ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» )

Kindergartens in action!

Show your”1”day 

Διάφορες δράσεις εντός και εκτός σχολείου έχουν προγραμματιστεί  για την υλοποίηση τους.

Αφήστε μια απάντηση