Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ. 6/ 18466Δ1 – 18-02-22 και λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία
Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για εγγραφή  στο 3ο Νηπιαγωγείο Καματερού εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΧ. ΕΟΣ 2022-2023

Εδώ θα βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2022. 2023

Δείτε τον χάρτη χωροταξικής κατανομής των Νηπιαγωγείων για να βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση κατοικίας σας ανήκει στο Νηπιαγωγείο εδώ:

https://www.google.com/maps/d/viewer?amp%3Busp=sharing&mid=1p-hhlnTSdkvR6SeynypxOIEFNXQ&ll=38.0551050303023%2C23.71007594999992&z=15

Για την διευκόλυνσή σας, σάς επισυνάπτουμε τις οδηγίες για την εγγραφή του παιδιού σας στην πλατφόρμα «Πρώτη εγγραφή»:

Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών. Οι γονείς θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022. Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εδώ.

 

 

Η Διεύθυνση του 3ου Νηπιαγωγείου Καματερού