Ωράριο λειτουργίας

Υποχρεωτικό Πρωινό τμήμα ( Οδός Γ. Δροσίνη 11)

08.15 -13.00

Υποχρεωτικά πρωινά και προαιρετικά τμήματα ( Ολοήμερα – Γ. Ξενοπούλου  7)

8.15-16.00

Τμήμα με πρωινή υποδοχή:

07.45- 16.00