200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Ιούν 20219

Με ορόσημο τα 200 χρόνια απ’ την Ελληνική Επανάσταση του 1821 το νηπιαγωγείο μας ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις για τον εορτασμό αυτό. Έτσι αναβάλαμε σχολικά προγράμματα, όπου γνωρίσαμε τα ιστορικά γεγονότα, τους ήρωες και ηρωίδες της Επανάστασης, κατανοήσαμε τη σημασία του Αγώνα για την κατάκτηση της Ελευθερίας και εκτιμήσαμε το μέγεθος της θυσίας των Ελλήνων.  Πιο συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στον Αγώνα των γυναικών στην Ήπειρο, τα νησιά και γνωρίσαμε τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους. Κατασκευάσαμε παραδοσιακές ποδιές και πιάτα, είδαμε τις παραδοσιακές φορεσιές τους, ζωγραφίσαμε τα πορτραίτα των ηρωίδων της επανάστασης και δημιουργήσαμε μια ομαδική κατασκευή για τη θυσία των γυναικών του Ζαλόγγου, τις Σουλιώτισσες, οι οποίες αποτελούν εθνικό σύμβολο  αγώνα και θυσίας της Πρέβεζας. Ακόμη φορέσαμε παραδοσιακές ποδιές και μαντήλια και χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς.

Τα ιδανικά και οι αξίες  για τις οποίες έδωσαν τη ζωή τους οι πρόγονοί μας αποτελούν φωτεινό παράδειγμα σήμερα και χρέος μας είναι να διδάξουμε στη νέα γενιά τις θυσίες και τον Αγώνα των Ελλήνων για την Ελευθερία  της Πατρίδας.

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ιούν 20215

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο σχολείο μας γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Μιλήσαμε για το περιβάλλον, αναφέραμε τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της μόλυνσης, γνωρίσαμε τα είδη ζώων που προστατεύονται και στο τέλος υποσχεθήκαμε  ότι θα προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλον. Επίσης  στα πλαίσια συμμετοχής μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Ζηρού, αφού τοποθετήσαμε τους κάδους ανακύκλωσης στις τάξεις μας, μιλήσαμε για την ανακύκλωση και τον τρόπο που ανακυκλώνουμε.

Γιατί αν θες ποιότητα ζωής για το περιβάλλον μην αδιαφορείς!!

Μαΐ 20217

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19

Μαΐ 20217

Αγαπητοί γονείς

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!!Ευχόμαστε να είστε καλά για να βρεθούμε στο σχολείο μας την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΙΘ οι μαθητές θα πρέπει να υποβληθούν   σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο  (self test) Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο-διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19»,στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου

είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

 1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε  δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις

ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά

την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρακαλούμε πολύ να είστε τυπικοί στην εφαρμογή των self test  να γίνεται απαραιτήτως και υποχρεωτικά ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας και όλο το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Μετονομασία του Νηπιαγωγείου μας σε «Κώστας Κρυστάλλης»

Μαρ 202128
Μετονομασία του Νηπιαγωγείου μας σε
«Κώστας Κρυστάλλης»
Με πολύ μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε σήμερα με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 688/22-02-2021 τεύχος Β ότι το νηπιαγωγείο μας μετονομάστηκε σε
«3ο Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας-«Κώστας Κρυστάλλης»».
Οι προσπάθειες μας απέδωσαν καρπούς και είμαστε ενθουσιασμένοι για την τιμή που θα αποδώσουμε στον μεγάλο ποιητή του τόπου μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους βοήθησαν και συνέβαλαν στο έργο αυτό και με τον τρόπο τους τίμησαν την μνήμη και το πολιτισμικό έργο του Κώστα Κρυστάλλη.
Η μετονομασία του Νηπιαγωγείου μας θα αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω δράσεις στο μεγάλο ταξίδι της γνώσης!

ΤΙ γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου;

Μαρ 202122

25η Μαρτίου 1821 – 2021 200 Χρόνια

Μαρ 202122

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Μαρ 202121

   Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνονται   οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας Ζωή Μακρή.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

Μαρ 20217
Καλώς το καρναβάλι με τους τρελούς χορούς, που ντύνει μασκαράδες μεγάλους και μικρούς!! Τσικνοπέμπτη στο Νηπιαγωγείο ! Ήρθε η Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη 4 Μαρτίου! Τι χαρά! Το νηπιαγωγείο μας γέμισε με τα παιδάκια ντυμένα κλόουν. Με πολύχρωμες κορδέλες στολίσαμε το γαϊτανάκι μας και αφού πιάσαμε όλοι από μια κορδέλα αρχίσαμε το χορό! Το γλέντι μας συνεχίστηκε και με άλλα αποκριάτικα τραγούδια, χορό, κέφι και ρυθμό! Πριν φύγουμε φορέσαμε τις χρωματιστές στολές μας και το γλέντι συνεχίστηκε στο σπίτι μας! Οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ηλία Σοφιανό που μας πρόσφερε γενναιόδωρα τις κίτρινες πλαστικές σακούλες που φτιάξαμε τις στολές μας και του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά με υγεία! Καλές Απόκριες σε όλους!!
Αα

Σπίτι μου σπιτάκι μου και η οικογένειά μου

Φεβ 202121

Με αφορμή τον ερχομό ενός μωρού στην οικογένειά ενός μαθητή μας, ασχοληθήκαμε με το θέμα της οικογένειας και το σπίτι μας. Είδαμε εικόνες, συζητήσαμε για τα μέλη των οικογενειών μας και κατασκευάσαμε το δικό μας σπιτάκι. Ακόμη μιλήσαμε για το σπίτι μας και παρατηρήσαμε σπίτια του κόσμου. Τέλος καταμετρήσαμε, ταξινομήσαμε και σειροθετήσαμε σπίτια δημιουργώντας ένα μικρό χωριό.

Η οικογένεια είναι σαν τη μουσική

κάποιες νότες είναι ψηλές, κάποιες χαμηλές

αλλά πάντα υπάρχει και η μελωδία της ευτυχίας!!

« Παλιότερα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

  Kατηγορίες

  Translate

  ΩΡΑ

  Μετρητής Επισκεψιμότητας

  Σκακιστική άσκηση  Top
   
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων