Άρθρα με ετικέτα ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο εισάγουν τα παιδιά στις επιστημονικές μεθόδους έρευνας (παρατήρηση και καταγραφή, τεκμηρίωση υποθέσεων κλπ). Παράλληλα καλλιεργούν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς χρησιμοποιούν τη λογική για να παράγουν συμπεράσματα (παραγωγική σκέψη). Εξάλλου τα πειράματα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ενισχύουν την ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Παρακάτω παραθέτουμε […]