Άρθρα με ετικέτα ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  Διαθεματικές δεξιότητες :  αλληλεπίδραση – ταξινόμηση  Γνωστικά αντικείμενα / περιοχές του Προγράμματος Σπουδών:  Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αγωγή του Πολίτη, Δημιουργία και Έκφραση. Η έκδοση σχολικής εφημερίδας συνδέεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα και ικανοποιεί  διδακτικούς στόχους τόσο ως προς τη διαδικασία έκδοσής της (αναζήτηση θεμάτων, φωτογραφίες και παραγωγή κειμένων, συλλογή και ταξινόμηση υλικού, έρευνες […]