Άρθρα με ετικέτα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Μια εκπαιδευτική επίσκεψη δεν είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου. Η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη επίσκεψη αποτελεί το σημείο αναφοράς και την αφετηρία για δημιουργική δουλειά τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης και καλλιεργεί την κριτική σκέψη.  Διαβάστε περισσότερα :   οργάνωση διδακτικής επίσκεψης