Άρθρα με ετικέτα ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ :  ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ    Το πρόγραμμα αυτό επιχειρεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και αποσκοπεί στην έγκαιρη προαγωγή της ψυχικής τους υγείας στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης συναισθημάτων και επίλυσης συγκρούσεων.  Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα πατήστε   ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ