Άρθρα με ετικέτα ΑΦΙΣΑ

Μαρ 10
04
Κάτω από (ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ) από στις 04-03-2010 και με ετικέτα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ   Τι είναι αφίσα  Η αφίσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που συνδυάζοντας εικόνα και κείμενο, μεταδίδει κάποιο μήνυμα. Άρα οι λέξεις κλειδιά είναι επικοινωνία – μήνυμα και εικόνα – γραπτός λόγος, Η επικοινωνία προϋποθέτει τη μεταφορά μηνύματος από έναν πομπό στο δέκτη. Η επικοινωνία εκφράζεται με πολλούς τρόπους  […]