Άρθρα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

pliroforiki         Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας είτε ως γνωστικό αντικείμενο, είτε ως διδακτικό μέσο είτε ως εργαλείο μάθησης. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά εξοικειώνονται με τον υπολογιστή. Μαθαίνουν τα μέρη του και τις βασικές λειτουργίες του. Αποκτούν έτσι τις πρώτες βασικές δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών για να είναι ικανά έπειτα να τις αξιοποιήσουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στη μάθησή τους.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε ένα πλάνο διδασκαλίας της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο :

η διδασκαλία της πληροφορική στο νηπιαγωγείο

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται σχηματικά η διδασκαλία στο νηπιαγωγείο, όπου φαίνεται η εμπλοκή των γνωστικών περιοχών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία .

Πατήστε κλικ στο σύνδεσμο       παρουσιαση  ή πάνω στην εικόνα didaskalia

Όταν μιλάμε για γραπτό λόγο στην πρωτοσχολική εκπαίδευση εννοούμε την ανάγνωση και τη γραφή. Για να τον κατακτήσει το παιδί πρέπει να ασκηθεί πρώτα καλά στην οπτική και ακουστική αντίληψη, ώστε να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές στη γραφή των γραμμάτων (γραπτά σύμβολα) και στην παραγωγή των φθόγγων (ήχων). Επιπλέον να  αναγνωρίζει και να αντιγράφει ακολουθίες αντικειμένων και συμβόλων και να αυτοματοποιήσει μερικές συμβάσεις όπως ότι διαβάζουμε και γράφουμε από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά (εδώ γίνεται ικανό να αναγνωρίζει φωτογραφικά και να ξεχωρίζει ολόκληρες λέξεις) . Στο επόμενο στάδιο μαθαίνει να αναγνωρίζει τους φθόγγους οπτικά και ακουστικά (ξεκινάμε από τους συχνότερους στο λόγο και ευκολότερους στην παραγωγή και στη διάκριση). Έτσι στο επόμενο στάδιο το παιδί μπορεί να μάθει να αναλύει φωνολογικά μια λέξη (αρχή κάνουμε με λέξεις, που διακρίνονται εύκολα οι φθόγγοι, π.χ. όχι – ρόζ – αβγό – έργο). Στο τελικό στάδιο είναι έτοιμο να συνθέτει φθόγγους και να γράφει (γραφοφωνημική αντιστοίχιση) τις πρώτες του λέξεις.

Διαβάστε :     ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

 

 

 

 

Είναι   απαραίτητος:

  για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  της   τάξης   σε  διδακτικά

υλικά και μέσα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του χώρου

  για την ομαλή ανάπτυξη του συνόλου του περιεχομένου ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

  για  την  κατά  το  δυνατόν  καλύτερη  προσαρμογή  των  μαθησιακών

επιδιώξεων (στόχων) σε μια τάξη με πολυμορφία νηπίων

  για  την  εξοικονόμηση  χρόνου  στο  πλαίσιο  της  συνολικής  οργάνωσης

του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου

 

Ο ετήσιος διδακτικός προγραμματισμός είναι το σημείο αναφοράς για το συντονισμό όλων των δράσεων στο σχολείο μας :  εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση φοιτητών κλπ.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ:     ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια εκπαιδευτική επίσκεψη δεν είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο πρόγραμμα του σχολείου. Η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη επίσκεψη αποτελεί το σημείο αναφοράς και την αφετηρία για δημιουργική δουλειά τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης και καλλιεργεί την κριτική σκέψη. 

Διαβάστε περισσότερα :   οργάνωση διδακτικής επίσκεψης