ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2021-22


Κατεβάστε τον πίνακα των μαθητών, που θα εγγραφούν στο Δημοτικό για το 2021-22 :

Μαθητές για Δημοτικό

Τις βεβαιώσεις φοίτησης μπορείτε να τις πάρετε, όταν ανοίξουν τα σχολεία.