Εκπαιδευτικό έργο


Το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μας έχει σημείο αναφοράς το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και καινοτόμες δράσεις.