Εκπαιδευτικό έργο


pencil

Το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου μας έχει σημείο αναφοράς το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και καινοτόμες δράσεις.