Νοέ 11
19

Καλλιέργεια του προφορικού λόγου

Παράλληλα με το γραπτό λόγο και σε προτεραιότητα καλλιεργείται και εμπλουτίζεται ο προφορικός λόγος. Και πρώτα – πρώτα η ακρόαση. Το παιδί δηλαδή μαθαίνει να γίνεται καλός ακροατής καταρχήν, για να μπορεί να χρησιμοποιεί το λόγο καλύτερα στην επικοινωνία του ως πομπός και ως δέκτης. Αυτοματοποιεί τις συμβάσεις συνομιλίας και μπορεί να συμμετέχει σε διαλόγους και συζητήσεις. Ξεχωρίζει τις ερωτήσεις, τις θαυμαστικές προτάσεις και την προστακτική από την προσωδία. Στη συνέχεια μαθαίνει να εκφράζεται προφορικά :  περιγράφει, διηγείται, αφηγείται, εξηγεί, χρησιμοποιεί επιχειρήματα, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και προσδιορίζει καλύτερα τις έννοιες. Έτσι οργανώνει τη σκέψη του και προετοιμάζεται για τη γραπτή έκφραση. Στο τελευταίο στάδιο διδάσκεται σύνταξη και γραμματικότητα του λόγου (δομή της πρότασης, είδη πρότασης, σύνδεση προτάσεων, χρόνοι κλπ).Δεν επιτρέπονται σχόλια.