Νοέ 11
19

Η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο Νηπιαγωγείο

Όταν μιλάμε για γραπτό λόγο στην πρωτοσχολική εκπαίδευση εννοούμε την ανάγνωση και τη γραφή. Για να τον κατακτήσει το παιδί πρέπει να ασκηθεί πρώτα καλά στην οπτική και ακουστική αντίληψη, ώστε να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές στη γραφή των γραμμάτων (γραπτά σύμβολα) και στην παραγωγή των φθόγγων (ήχων). Επιπλέον να  αναγνωρίζει και να αντιγράφει ακολουθίες αντικειμένων και συμβόλων και να αυτοματοποιήσει μερικές συμβάσεις όπως ότι διαβάζουμε και γράφουμε από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά (εδώ γίνεται ικανό να αναγνωρίζει φωτογραφικά και να ξεχωρίζει ολόκληρες λέξεις) . Στο επόμενο στάδιο μαθαίνει να αναγνωρίζει τους φθόγγους οπτικά και ακουστικά (ξεκινάμε από τους συχνότερους στο λόγο και ευκολότερους στην παραγωγή και στη διάκριση). Έτσι στο επόμενο στάδιο το παιδί μπορεί να μάθει να αναλύει φωνολογικά μια λέξη (αρχή κάνουμε με λέξεις, που διακρίνονται εύκολα οι φθόγγοι, π.χ. όχι – ρόζ – αβγό – έργο). Στο τελικό στάδιο είναι έτοιμο να συνθέτει φθόγγους και να γράφει (γραφοφωνημική αντιστοίχιση) τις πρώτες του λέξεις.

Διαβάστε :     ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

 

 

 

 Δεν επιτρέπονται σχόλια.