Ιαν 11
25

ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Είναι   απαραίτητος:

  για  την  έγκαιρη  προετοιμασία  της   τάξης   σε  διδακτικά

υλικά και μέσα, καθώς και για την αναδιοργάνωση του χώρου

  για την ομαλή ανάπτυξη του συνόλου του περιεχομένου ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ

  για  την  κατά  το  δυνατόν  καλύτερη  προσαρμογή  των  μαθησιακών

επιδιώξεων (στόχων) σε μια τάξη με πολυμορφία νηπίων

  για  την  εξοικονόμηση  χρόνου  στο  πλαίσιο  της  συνολικής  οργάνωσης

του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου

 

Ο ετήσιος διδακτικός προγραμματισμός είναι το σημείο αναφοράς για το συντονισμό όλων των δράσεων στο σχολείο μας :  εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης, διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση φοιτητών κλπ.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ:     ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αφήστε μια απάντηση