Δεκ 10
09

ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΛΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

Του Άρη Σιούρδου

Α. Πριν την καταγραφή (από πληροφορίες, συνέντευξη εκπ/κού)

–          Συμπτώματα (ένταση, διάρκεια)

–          Περιβαλλοντικές συνθήκες (οικογενειακές σχέσεις, σημαντικό γεγονός)

–          Συνέπειες ως προς τον εαυτό του και τους άλλους (τυχόν ατυχήματα, ζημιές)

Β. Οδηγός για την καταγραφή

  1. Νοητική ανάπτυξη

–          προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο

–          αντίληψη

–          μνήμη (οπτική/αναπαραστατική)

–          φαντασία, δημιουργικότητα, σύνθεση

–          κατάκτηση βασικών μαθηματικών εννοιών: ποσότητα, συγκρίσεις, ταξινόμηση, αντιστοίχιση.

–          στάδιο ανάπτυξης στην ανάγνωση και γραφή

  1. Ψυχοκινητική ανάπτυξη

–          αδρή και λεπτή κινητικότητα: συντονισμός κινήσεων, οπτικοκινητική αντίληψη

–          αμφιπλευρικότητα

–          αισθητηριακή ανάπτυξη

  1. Γλωσσική ανάπτυξη

–     φωνολογική επίγνωση

–          άρθρωση

–          έκφραση

–          λεξιλόγιο

–          κατανόηση/ανταπόκριση στο λόγο των άλλων

–          επεξεργασία προφορικού λόγου (περιγραφές, δομή)

4. Συναισθηματική ανάπτυξη

–          βαθμός αυτονομίας/εξάρτηση

–          βαθμός συγκέντρωση προσοχής/επιμονή

–          αυτοπεποίθηση/ανασφάλεια

–          αυτοέλεγχος/παρορμητικότητα

–          τρόπος προσέγγισης του άλλου: επιθετικότητα-συνεργασία-αποφυγή

–          τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων του

–          σχέσεις με ενήλικες (εκπ/κός)

  1. Ικανότητες που διαθέτει

–          ενδιαφέροντα

–          επίδραση των ερεθισμάτων

–          λειτουργία κινήτρωνΑφήστε μια απάντηση