Οδηγίες εγγραφής και παροχών υγείας μαθητή


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:


Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου
στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Δείτε τα όρια των Νηπιαγωγείων ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει
τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. 
Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό
Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην
οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο
γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο
που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη
δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση
κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο
πρόσφατο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική
μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης
από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο
Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
σχολική μονάδα και
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή
προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Έντυπα, που παίρνετε από το σχολείο :

– Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή -> πού μπορείτε να πιστοποιήσετε την υγεία του μαθητή χωρίς κόστος, δείτε στο  ΑΔΥΜ

Δικαιολογητικά, που φέρνετε μαζί σας :

– Βιβλιάριο υγείας του παιδιού για τους εμβολιασμούς  -> δείτε το πρόγραμμα εμβολιασμού στο  programma_emboliasmou του Υπουργείου Υγείας

 Σημείωση :  

– Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σας ενημερώνει για τη λειτουργία του και για την εγγραφή σας ως μέλος του.

– Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο λαμβάνετε από το διευθυντή ένα φυλλάδιο ενημέρωσης των γονέων, που περιλαμβάνει στοιχεία του σχολείου και βασικές επισημάνσεις σε έκτακτες περιπτώσεις και ενημερώνεστε από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων αναλυτικά για τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου και το σχολικό πρόγραμμα.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

– Για τη δωρεάν προστασία μητέρας παιδιού και εφήβου λειτουργούν αντίστοιχοι σταθμοί  -> δείτε αναλυτικά στο σταθμοί προστασίας μητέρας – παιδιού

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

– Για τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες δείτε τι δικαιούστε για την υποστήριξή τους -> δαπάνες για ειδική αγωγή και ορθοπεδική υποστήριξη

 

– Για τη ψυχολογική στήριξη γονέων και παιδιών δείτε

κέντρα ψυχολογικής στήριξης σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης

>ιατροπαιδαγωγικά κέντρα Θεσσαλονίκης  για την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών