Ελληνική γλώσσα


Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης από το διαδίκτυο για όσους από τους γονείς χρειάζονται βοήθεια. Κάντε κλικ στη διπλανή εικόνα.

 

Ακόμη το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου έχει εκδώσει και εγχειρίδιο της βασικής γραμματικής της ελληνικής γλώσσας.