Γλώσσα


ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο διαβαθμισμένο διδακτικό υλικό, που συνοδεύει τα στάδια του προγράμματος :

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ .

 

 

 

Α στάδιο :   με την ολική μέθοδο τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ολόκληρες λέξεις της ίδιας ομάδας (ζώα, εποχές, φρούτα,  μέσα συγκοινωνίας, επαγγέλματα κλπ).  Στο στάδιο αυτό παρατηρούμε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν από μόνα τους στρατηγικές αναγνώρισης της λέξης, που βασίζονται στις μορφολογικές διαφορές των λέξεων (π.χ. κάποια λέξη περιλαμβάνει  το γράμμα λ ή ρ, που είναι μακρύτερα.

 

Ολική μέθοδος διδασκαλίας γραπτού λόγου

 

 

 

 

Β στάδιο :  οπτική και ακουστική αναγνώριση των φθόγγων.

Ξεκινάμε με τους ηχηρούς φθόγγους (ζ, β, ρ), που μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν ακουστικά πιο εύκολα και συνεχίζουμε με τους χειλικούς (π, φ)  και οδοντικούς (τ, δ, θ), που μπορούν τα παιδιά να δουν πώς παράγονται.

Η μαγεία της αλφαβήτας

 

Στην αρχή της λέξης

 

 Εξάσκηση

 

 

 

 

 Γ στάδιο :   φωνολογία.

Οι φωνολογικές ασκήσεις ξεκινούν από την πρόταση, συνεχίζονται με τις λέξεις και τις συλλαβές και καταλήγουν στα φωνήματα, στις μικρότερες και λιγότερο οικείες στα παιδιά μονάδες του λόγου.

 

Δραστηριότητες φωνολογίας

 

Ο υπολογιστής και πιο ειδικά το powerpoint βοηθά πολύ στο να δώσει μορφή στην κίνηση των φωνημάτων και των συλλαβών (προσθήκες, αντικαταστάσεις, μετακινήσεις κλπ)  μέσα στις λέξεις και το λόγο. Δείτε μια ενδεικτική δραστηριότητα, που έχουμε ετοιμάσει για το στάδιο αυτό :

φρούτα του φθινοπώρου

 

 

 

 

 

 

Σελίδες: 1 2