Φυσικές επιστήμες


Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο εισάγουν τα παιδιά στις επιστημονικές μεθόδους έρευνας (παρατήρηση και καταγραφή, τεκμηρίωση υποθέσεων κλπ). Παράλληλα καλλιεργούν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς χρησιμοποιούν τη λογική για να παράγουν συμπεράσματα (παραγωγική σκέψη). Εξάλλου τα πειράματα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών και ενισχύουν την ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση.

 

Δείτε την πλούσια λίστα πειραμάτων, που μπορείτε με ασφάλεια να δοκιμάσετε στο νηπιαγωγείο στο :   

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ