Υλικό διαπολιτισμικό


Stories-of-the-World-Powerpoint-Templates

ΜΕΡΟΣ Α’ :  Η διδασκαλία σε αλλοδαπούς μαθητές (ενισχυτικά)

 

Το Θεωρητικό πλαίσιο χρειάζεται για να προσδιορίσει τις πρακτικές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε αλλοδαπούς μαθητές. Για να είναι αποτελεσματικότερη η διδασκαλία, αξιοποιούμε ένα εργαλείο αξιολόγησης, που θα μας βοηθήσει να κατατάξουμε τους μαθητές σε ένα από τα τρία επίπεδα :  αρχάριος, μέσος, προχωρημένος. Στη συνέχεια επιλέγουμε από τον οδηγό ελληνομάθειας το στάδιο, που θα διδάξουμε. 

 

θεωρητικό πλαίσιο

 

εργαλείο αξιολόγησης ελληνομάθειας

 

Οδηγός ελληνομάθειας

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ :  Διαπολιτισμική διδασκαλία σε όλους τους μαθητές (κατανόηση εννοιών)

 

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο μαθήματος για την κατανόηση από τα μικρά παιδιά εννοιών όπως οι παρακάτω :

Ανθρώπινα δικαιώματα και πρόσφυγες

 

Και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα παιδιά να επισκεφθούν τη δική τους γωνιά.

 

«Ειρήνη» – Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα (για παιδιά 5-8 ετών)

Η  Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή  βιώνει την  ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει  προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο πιο απίθανο μέρος. Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για  παιδιά 5-8 ετών και  έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μέσα στην τάξη θέματα όπως η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και οι πολιτισμικές διαφορές. Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» διαρκεί 7 λεπτά και συνοδεύεται από εγχειρίδιο με σημειώσεις για τους εκπαιδευτικούς.

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές ιστορίες – βιβλία :

 

ο Ακανθούλης

Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού

Διαπολιτισμικά παραμύθια 1

Διαπολιτισμικά παραμύθια 2

 –Η μαγεμένη αυλή κι η χαμένη πολιτεία

 

Παιχνίδια από όλες τις χώρες