ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 Ο οδηγός μάθησης συντάχθηκε με σκοπό να αποτελέσει το εισαγωγικό πρόγραμμα κάθε σχολικού έτους, που βοηθάει τα παιδιά να οργανωθούν στο χώρο και στο χρόνο, να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν την απαραίτητη μαθησιακή ετοιμότητα. Περιλαμβάνει 3 ενότητες την αυτοοργάνωση, την κοινωνική μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη και αναφέρεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών αναγκών.

Κάντε κλικ  στην εικόνα για να το δείτε αναλυτικά. 

 

 

επικοινωνία

 

Η επικοινωνία είναι ο σημαντικότερος εκπαιδευτικός στόχος για όλα τα παιδιά και ειδικότερα για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα συχνά, σε παιδιά με γλωσσική ανεπάρκεια, παρουσιάζεται η ανάγκη υποστήριξης με τη βοήθεια εναλλακτικού συστήματος επικοινωνίας. Και βέβαια όταν μιλάμε για επικοινωνία δεν εννοούμε μόνο τη λεκτική (το λόγο και την ομιλία) αλλά και αυτή, που δε φαίνεται και είναι ίσως η πιο σημαντική.

 

Δείτε παρακάτω ενδεικτικά προγράμματα, που αναφέρονται στη διδασκαλία τρόπων επικοινωνίας :  

 

Πρόσληψη – έκφραση λόγου 

 

 Διδασκαλία προφορικού λόγου

 

Μη λεκτική επικοινωνία

 

Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας

 

 

 

Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με νοητική καθυστέρηση επιχειρείται η κατάκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων (στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού), που θα μπορούν εύκολα να μεταβιβάζονται και να εφαρμόζονται σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας.  Επιχειρείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και η βαθμιαία κοινωνικοποίηση, ώστε και αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την ικανότητα να συμβιώνουν και να αλληλεπιδρούν με επιτυχία με πρόσωπα και καταστάσεις του επικοινωνιακού τους περίγυρου.    

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα παρέμβασης

 

 

Τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν και ενδείκνυται να ενσωματώνονται στο γενικό σχολείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη αυτών των παιδιών είναι η ύπαρξη υποστηρικτικής βοήθειας, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού αναλυτικού προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών με Down. Δείτε 2 ενότητες με πρακτικές οδηγίες για την παιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών αυτών :

 

Πρακτικές οδηγίες 1                   Πρακτικές οδηγίες 2

 

 

 

aytismΤα εκπαιδευτικά προγράμματα για την υποστήριξη των παιδιών με αυτισμό, παρέχουν τη δομή, που είναι αναγκαία για τα παιδιά αυτά, για να αναπτυχθούν και να οργανώσουν τον εαυτό τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 

Τα ειδικά προγράμματα γίνονται πολύτιμα εργαλεία για τον ειδικό παιδαγωγό, με την προϋπόθεση ότι έχει ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, έχει ιεραρχήσει τους στόχους και έχει επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους και μέσα.

 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο κοινωνικός άξονας μάθησης προηγείται και έπεται ο γνωστικός (γλώσσα, μαθηματικά, ψυχοκίνηση) . 

 

Δείτε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα παρέμβασης αυτισμού :  Πρακτικές οδηγίες

 

 

 

 

 

 

Σελίδες: 1 2 3 4