ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

 

 

logo_s2ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ :  

 

 

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση γενικά δυσκολιών μάθησης και εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 

 

PROGRAMMATA SPOUDONΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΕ :  

 

Παρατίθενται ανά κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών. Επιπλέον συμπληρώνονται και από τις προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος για την υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Για να τα κατεβάσετε κάντε κλικ στη διπλανή εικόνα.

 

 

δίπλωμα

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 Η διαδικασία της συνεργασίας και παρέμβασης, αφορά, σε τέσσερα επιμέρους επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπόλοιπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας ειδικής – γενικής αγωγής

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραθέτουμε τα παρακάτω συνοδευτικά έντυπα :

 

Παιδαγωγική περιγραφική έκθεση παιδιού (ΠΠΕ)

Φόρμα βραχύχρονου προγράμματος παρέμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδες: 1 2 3 4