Οδηγός ειδικού παιδαγωγού


επίβλεψη εργασίας

Ο οδηγός ειδικού παιδαγωγού περιλαμβάνει ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που το βοηθούν στην παιδαγωγική αξιολόγηση του παιδιού και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

 

Ακόμη, κωδικοποιεί τις διαδικασίες για τη συνεργασία γενικής και ειδικής αγωγής για το καλύτερο αποτέλεσμα στην εκπαίδευση των παιδιών.

 

Για την παρουσίαση του οδηγού πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο :

 

οδηγός ειδικού παιδαγωγού