ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ


 

Εισαγωγικά

 

te

Στο σχολείο μας λειτουργεί και τμήμα ένταξης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, συνεκπαίδευση σε μικρή ομάδα ή στην τάξη, ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης.

 

Στόχος είναι η ισότιμη ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική κοινότητα. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του του τμήματος ένταξης δε μειονεκτεί σε σχέση με τα άλλα τμήματά του, αντίθετα εμπλουτίζεται με εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, που βοηθούν όλα τα παιδιά. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως της συνεκπαίδευσης είναι η αλληλεπίδραση, που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά όλης της τάξης. Και είναι αυτή, που διαμορφώνει ευγενείς προσωπικότητες, αυτόνομα άτομα, πολιτισμένες συμπεριφορές.


Από τον πίνακα περιεχομένων, που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα, που σας ενδιαφέρει.

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγικά

2. Μορφή και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης

3. Οδηγός Ειδικού Παιδαγωγού

4. Διδακτικό υλικό

 

 

 

 

Σελίδες: 1 2 3 4