Εκπαιδευτικοί

ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ( ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Α2ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΛΗΜΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΤΖΙΓΙΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ( ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Τ.Ε)

ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ)

ΛΥΓΕΡΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

ΚΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

ΚΟΥΤΡΟΥΠΗ ΕΛΕΝΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)