Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας  του σχολείου είναι το εξής:

7:45π.μ-8:00π.μ. Πρωινή ζώνη

8:15π.μ-1:00μ.μ Υποχρεωτικό Ωράριο

1:οομ.μ- 16:00μ.μ Προαιρετικό Ωράριο