Εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας σχολ.έτους  2023-2024
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024  γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου  και εντός της προθεσμίας από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.
Εγγραφές μετά την 20 Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του   Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .
Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου σύμφωνα με τον Ορισμό της Σχολικής Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εγγράφονται μαθητές/τριες που διαμένουν στις εξής περιοχές :
Κοινότητα Αργοστολίου: Εργατικές Κατοικίες, μέρος των Λαϊκών με όρια τις οδούς :Βουτσινά (αρίθμηση με μονούς αριθμούς)-διασταύρωση με Τσιλιμιδού-διασταύρωση με Αποστολάτου-Τζουγανάτου-Βασιλάτου. Επίσης στην σχολική περιφέρεια του νηπιαγωγείου εντάσσονται η περιοχή της ΒΙΠΕ  και οι Κοινότητες Κουρουκλάτων, Φάρσων, Δαυγάτων, Τρωϊανάτων, το χωριό Κοκολάτα και οι οικισμοί Δράπανο, Κοκύλια, Κρανιά.
Ηλικίες  προνηπίων – νηπίωνΣτα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για πρώτη φορά μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2018 (νήπια) και το 2019 (προνήπια). 
Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής (οδηγίες)

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.ggr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει  ο μαθητής/τρια σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
  1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή έγγραφο σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ)Μπορεί να επιλέξει:

  • Το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα που διαρκεί από 8:15πμ  έως  13:00μμ
  • Το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από 8:15πμ έως 16:00μμ και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών) για τμήμα πρόωρης υποδοχής με ώρα προσέλευσης  αυστηρά και καθ΄όλη την σχολική χρονιά  (7:45πμ-8:00πμ)
  • Το Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα  8:15-17:30 (εάν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών)

*Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

*Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε  στο Νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 31 Μαρτίου):

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :  adym_

2)Βεβαίωση παιδιάτρου ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

3) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

5) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης μεταφρασμένη (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.
  2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
  3. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Aπαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του έτερου /κηδεμόνα γονέα προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ακολουθήστε τον  σύνδεσμο :ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ -ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

H Υπεύθυνη Δήλωση  θα πρέπει να αναφέρει ότι ο έτερος γονέας/κηδεμόνας συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο νηπιαγωγείο καθώς επίσης ότι συναινεί για την παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος εάν πρόκειται να φοιτήσει στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα).

Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την προσκομίσετε με φυσική παρουσία στο σχολείο ή να να την αποστείλετε στο email του σχολείου!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΥ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΙΜΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υ.Γ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

 Για  οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής (μέχρι τέλος Μαρτίου) παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου (Εργάσιμες ημέρες 12:15μ.μ.-13:30μ.μ.) Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722.

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί οπωσδήποτε  τηλεφωνική επικοινωνία.

Εγκύκλιος για τις εγγραφές των μαθητών στα Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΞΕ-15035-2023-«Εγγραφές-μαθητών-τριών-στα-Νηπιαγωγεία-για-το-σχολικό-έτος-2023-24»

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

  • Οι γονείς των νηπίων (2017) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο  Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα προσκομίσουν  στην συνέχεια στο Δημοτικό  Σχολείο μαζί  με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά  (εγγραφές και στο Δημοτικό Σχολείο από 1-20 Μαρτίου 2023.
Στοιχεία επικοινωνίας 3ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου:

https://blogs.sch.gr/3nipargost/

E-mail: mail@3nip-argost.kef.sch.gr

Τηλέφωνο Νηπιαγωγείου 2671026722

 

 

Η Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου

Μαρία   Πεβεράτου

ΜΕΤΑΒΑΣΗ / ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

https://blogs.sch.gr/2niplix/files/2021/09/ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑ-ΚΑΙ-ΓΟΝΕΙΣ-1.jpg

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΘΑΚΗΣ

Έδρα: Βούρβαχη 6Α, Αργοστόλι 28100, τηλ.26710 24437,

φαξ. 26710 24473, mailto: metavasiargostoli@gmail.com 

Free e-book πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ

Free e-book πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ

Το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΚΑΒ έκδωσε το 2017 ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών. Το εγχειρίδιο βρίσκεται αναρτημένο στο link https://view.publitas.com. Διανέμεται δωρεάν σε μορφή e-book και περιλαμβάνει 56 σελίδες με ύλη όπως:

ΠΝΙΓΜΟΣ
ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ  ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΚ (SHOCK)
ΕΓΚΑΥΜΑ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ,ΚΕΡΑΥΝΟΠΛΗΞΙΑ
ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ
ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
ΕΠΙΛΗΨΙΑ-ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ
ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ (ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ)
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
ΔΗΓΜΑ(ΔΑΓΚΩΜΑ-ΤΣΙΜΠΗΜΑ)
ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗ ΜΥΤΗ
ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΑΥΤΙ
ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Σχολικός Οδηγός για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην έκδοση Σχολικού Οδηγού που απευθύνεται στους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών
Σχολείων.
Σκοπός του είναι μέσω της παροχής απλών και χρηστικών πληροφοριών να αποτελέσει ένα
σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων που θα ενισχύσει τη
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα θα συμβάλει στην εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/25_02_19sch_odigos.pdf