Ο Μικρός Αναγνώστης…ακούμε ιστορίες και ξεφυλλίζουμε ψηφιακά βιβλία

Τα παιδιά μπορούν
 να ακούσουν ιστορίες 
και να ξεφυλλίσουν 
ένα ψηφιακό βιβλίο