Δράση «Καινοτόμα σχολεία»

44 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ page 0001

 

Το 3o Nηπιαγωγείο Αργοστολίου, προσβλέποντας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του και στην προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών ,συμμετέχει ενεργά από τις 12/11/2021  στη Δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ – www.eepek.gr/), είναι μια Επιστημονική Ένωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, έχοντας ως βασική της αποστολή την προώθηση καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα, τη διάχυση της γνώσης και τη δημιουργία μιας Κοινότητας Μάθησης όλων των εκπαιδευτικών. Αποσκοπεί στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για επιμορφωτικές δράσεις των σχολικών μονάδων, καθώς και στην ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών.

Η συμμετοχή του 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ στη δράση «Καινοτόμα σχολεία», συνοδεύεται από το σχετικό «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».