Επαναλειτουργία νηπιαγωγείου

Την 1η Ιουνίου επιστρέφουμε στο σχολείο. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κάθε τμήμα χωρίστηκε σε δύο υποτμήματα ίσης δυναμικότητας, τα οποία θα εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία. Ο χωρισμός των τμημάτων έγινε κατά αλφαβητική σειρά.

Παρακάτω αναρτούμε τις ομάδες κάθε τμήματος.

Οι ημερομηνίες που αναγράφονται αφορούν στην πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του νηπιαγωγείου. Κάθε εβδομάδα θα αναρτούμε τους πίνακες με τις ημέρες που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα.

Αφήστε μια απάντηση