Υλικό φωνολογικής ενημερότητας

Για μια σοβαρή προσπάθεια εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου των μικρών παιδιών το 2ο ΚΕΣΥ Αχαΐας προτείνει τις παρακάτω δραστηριότητες φωνολογικής ενημερότητας. Παρότι όλες οι ενέργειες που κάνουμε δεν υποκαθιστούν την δια ζώσης εκπαίδευση ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ!!!

 

Ας δούμε με απλά λόγια τι είναι και γιατί
είναι τόσο χρήσιμο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά
μας σε αυτές τις δεξιότητες.
Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα
των παιδιών να αντιλαμβάνονται ότι οι προτάσεις
αποτελούνται από λέξεις, οι λέξεις από συλλαβές
και οι συλλαβές από φωνήματα.
Η δεξιότητα αυτή είναι πολύ σημαντική
προκειμένου τα παιδιά να κατακτήσουν τις
δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. Οι δυσκολίες
σε αυτές τις δεξιότητες μπορεί να οδηγήσουν ένα
μαθητή σε μαθησιακές δυσκολίες και το
αντίστροφο. Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές που
έχουν ανεπτυγμένη αυτήν την δεξιότητα έχουν
σημαντικές πιθανότητες να έχουν μια
επιτυχημένη μαθησιακή πορεία.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

 Ενδεικτικές_δραστηριότητες_φωνολογικής_ενημερότητας_για_γονείς-_Σκέντζου_Φ._1___1_

Ευχαριστούμε το 2ο ΚΕΣΥ ΑΧΑΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση