Σχολικός Οδηγός για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην έκδοση Σχολικού Οδηγού που απευθύνεται στους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών
Σχολείων.
Σκοπός του είναι μέσω της παροχής απλών και χρηστικών πληροφοριών να αποτελέσει ένα
σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των γονέων και κηδεμόνων που θα ενισχύσει τη
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα θα συμβάλει στην εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.

Μπορείτε να δείτε τον οδηγό εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/25_02_19sch_odigos.pdf