Ιστοσελίδες για παιδιά

Ζωγραφική on line  https://www.ζωγραφίζω.com/

Εκπαιδευτικό λογισμικό (μαθαίνω την γλώσσα μου)  http://photodentro.edu.gr

Μικρός αναγνώστης  http://www.mikrosanagnostis.gr

Εκπαιδευτική τηλεόραση  http://www.edutv.gr/

Ζωγραφίζω  https://www.thecolor.com/

Η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για παιδιά http://imeakia.gr/

Civilprotection.gr – Παίζω και μαθαίνω https://www.civilprotection.gr/games/default.html

 

  • Το αερόστατο. Διαδικτυακή Εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά.

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/

Στόχος της πύλης είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους. Τα μικρά παιδιά εξοικειώνονται με βασικές έννοιες και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οργανωμένες σε δέκα (10) θεματικές ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω.

( Για την πλήρη πρόσβαση στο υλικό του Αερόστατου πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Adobe flash Player στον υπολογιστή σας. Το κατέβασμα αυτού είναι δωρεάν. )