Αρχική » Άρθρα με ετικέτα 'Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες'

Αρχείο ετικέτας Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Ενημέρωση για τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  για τους  μαθητές/μαθήτριες που υπάγονται στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων.

Με βάση το άρθρο 26  της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2005 τ. Β΄) Υ.Α., οι μαθητές που υπάγονται στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων «υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο  το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου κάθε έτους, με την προυπόθεση ότι θα ενημερώσουν με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου, λαμβανομένου υπόψη  ότι κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας».

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, μαζί με την αίτησή τους, να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα και υπογραφή από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή iv) να έχει εκδοθεί από Ιδιωτικό Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων