Αρχική » Άρθρα με ετικέτα 'Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες'

Αρχείο ετικέτας Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Ενημέρωση για τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών  για τους  μαθητές/μαθήτριες που υπάγονται στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων.

Με βάση το άρθρο 26  της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 (ΦΕΚ 2005 τ. Β΄) Υ.Α., οι μαθητές που υπάγονται στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων «υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο  το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου κάθε έτους, με την προυπόθεση ότι θα ενημερώσουν με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου, λαμβανομένου υπόψη  ότι κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας».

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, μαζί με την αίτησή τους, να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα και υπογραφή από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή iv) να έχει εκδοθεί από Ιδιωτικό Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

Προσφορά Ζωής και φέτος!

Προσφορά Ζωής και φέτος!

Συνεχίζουμε την παράδοση της προσφοράς στην κοινωνία. Σας περιμένουμε όλους!

Εν περιλήψει

covid-19 Mηχανογραφικό 2022 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022 Αίτηση Πανελλαδικών 2021 Αίτηση Πανελλαδικών 2023 Αγιασμός Αστυνομικές Σχολές Βιβλιοθηκη σχολείου Βουλή των Εφήβων ΓΕΛ Παλαμά Δελτίο Απογραφής Στρατευσίμων Διακρίσεις μαθητών/τριών ΕΒΕ Εγγραφές 2022-23 Εγγραφές στο 3ο ΓΕΛ Ειδικά μαθήματα Ειδικά μαθήματα 2021 Εκδρομές Εξ Αποστάσεως Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών 2021 Ευχές Πάσχα 2022 Λύκειο Παλαμά Μηχανογραφικό 2021 Μηχανογραφικό 2023 Ο.ΦΙΛΟ.Σ Πανελλαδικές 2021 Πανελλαδικές 2022 Πανελλαδικές 2023 Πανελλαδικές 2024 Προθεσμίες Στρατιωτικές 2022 Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2021 Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 Πυροσβεστική 2022 Στρατιωτικές Σχολές 2022 Σχολές Λ.Σ Σχολές Λ.Σ 2023-24 Ωρολόγιο Πρόγραμμα έναρξη σχολικού έτους διαγωνισμός φιλοσοφικού δοκιμίου δικαιολόγηση απουσιών covid19 ενημέρωση γονέων θερινή λειτουργία κοινωνικές δράσεις σχολικής κοινότητας οδηγίες προστασίας συνδρομή Philosophy now

Θέματα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση