Γενικές πληροφορίες

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των συντελεστών των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των κατευθύνσεων του Λυκείου και των τεσσάρων (4) πεδίων στα οποία κατατάσσονται οι σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχυει για τον Ιούνιο του 2018.

Σχέσεις : Κατευθύνσεις Γ Λυκείου – Επιστημονικά πεδία – Συνελεστές πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων

Για να δείτε ποιες σχολές περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία, κάντε κλικ ΕΔΩ.